Tilslutningspriser

Der betales tilslutningsafgift  og meter stikledning fra skel. Stikledning afsluttes på indvendig mur med hoved stophaner. 
Nedenstående priser er gældende fra 1. juli 2022.

Tilslutning    Fritliggende enfamiliehuse

Kæde / Rækkehuse    

        

30.000,00 kr

25.000,00 kr

.

Tilslutning er incl. 10 m stikledning                  

derudover 1.125,00 kr. pr./lbm

Stikledning per kanalmeter over ø 30 faktureres til omkostningspris 

Dette er incl . gravearbejde gennembrydning af sokkel og montering af hovedhaner disse placeres på ydervæg , hvis ikke andet er aftalt.

Selskabet leverer hovedmåler / energimåler.

1. Februar 2009 indførte Filskov Energiselskab byggemodningsbidrag for nyudstykningsområder

Bidrag opgøres efter faktiske omkostninger


Betaling 14 dage fra faktura dato.