Tilslutningspriser

Der betales tilslutningsafgift  og meter stikledning fra skel. Stikledning afslutes på indvendig mur med hovedstophaner 

Tilslutning    Fritliggende enfamiliehuse

Kæde / Rækkehuse    

        

25.000,00 kr

20.000,00 kr

.

Tilslutning er incl. 10 m stikledning                  

derudover 1.125,00 kr. pr./lbm

Stikledning per kanalmeter over ø 30 faktureres til omkostningspris 

Dette er incl . gravearbejde gennembrydning af sokkel og montering af hovedhaner disse placeres på ydervæg , hvis ikke andet er aftalt.

Selskabet leverer hovedmåler / energimåler.

1. Februar 2009 indfører Filskov Energiselskab byggemodningsbidrag for nyudstykningsområder

Bidrag opgøres efter faktiske omkostninger


Betaling 30 dage fra faktura dato.