Tilslutningspriser

Der betales tilslutningsafgift  og meter stikledning fra skel. Stikledning afsluttes på indvendig mur med hoved stophaner. 
Nedenstående priser er gældende fra 1. juli 2022.

Tilslutning    Fritliggende enfamiliehuse

Kæde / Rækkehuse    

        

30.000,00 kr

25.000,00 kr

.

Tilslutning er incl. 10 m stikledning                  

derudover 1.800,00 kr. pr./lbm

Stikledning per kanalmeter over ø 30 faktureres til omkostningspris 

Dette er incl . gravearbejde samt montering af hovedhaner, som placeres i skab i/på ydervæg, hvis ikke andet er aftalt.

Selskabet leverer hovedmåler / energimåler.

Fra 1. juli 2022 ydes der ikke rabat på lavenergihuse. Det gælder både tilslutningspris samt abonnement m.v.

1. februar 2009 indførte Filskov Energiselskab byggemodningsbidrag for nyudstykningsområder

Bidrag opgøres efter faktiske omkostninger


Betaling 14 dage fra faktura dato.