Der lukkes for det varme vand !

22. november 2021

På grund af ledningsbrud lukkes der for det varme vand i dag mandag d. 22. november 2021 kl. 10.30.
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvornår der er varmt vand igen.
Vi beklager