Nyt byggeri - mulige støjgener

11. september 2018

Byggeri af ny tank påbegyndt

 

Som nogle måske har opdaget har vi påbegyndt byggeri af en ny 4.000 m3 reaktortank.

Tanken skal være med til at optimere driften af værket og skal sikre længere holdetid af gyllen, således vi kan få mere gas af den biomasse, vi har tilgængelig.

Fundamentet er støbt, og arbejderne er i gang med at opbygge tanken af stålplader. Dette arbejde kan muligvis forårsage støjgener, også i weekender. Dette beklager vi naturligvis.

Arbejdet med tanken fortsætter henover efteråret og forventes færdigt til nytår.

Billeder fra byggeriet kan ses her.