Landmænd

Filskov Energiselskab påtænker udvidelse af biogasanlæg og vil i den forbindelse gerne høre om du kunne være interesseret i et samarbejde med os om bioforgasning af dit gylle.

Vi behandler i dag ca. 80 ton gylle og ca. 20 ton anden organisk affald pr. døgn og skal hvis udvidelse går i orden op på ca. 140 ton altså en udvidelse på 65 %.
Fordelen for dig kunne være nemmere håndtering af gyllen, bedre udnyttelse og mindre krav til udnyttelses % pt. på 57 %, evt. kørsel til anden lagertank tank i området ( omfordeling af gylle )
Vi kan også formidle evt. overskudsgylle til planteavlere
Vi tager løbende analyser på NPK, salmonella og enterobacter
Vi er godkendt af fødevaredirektoratet region Esbjerg som Biogasanlæg i henhold til biproduktforordningen jf, bekendtgørelse nr. 335 af 19. maj 2003 om bortskaffelse og forarbejdning af animalske biprodukter.
Vi modtager ikke slam fra renseanlæg
Vi overholder Arla Gårdens krav til udbringning
Vi samarbejder med landbrugscentret i Give hvor vores kontakt er

 

Henning Sørensen
Økologirådgiver
Landbocentret
Hjortsvangen 3, 7323 Give
tlf.: 7971 7171 
mobil 4091 3083

Er der spørgsmål du gerne vil have uddybet hører vi gerne fra dig 
Du er også velkommen til at kontakte de landmænd som pt. leverer til os. 
Lad dem fortælle dig, hvorfor de mener det er en fordel med bioforgasning

Morten Christiansen
Tingvejen 444 
76 72 82 21
76 72 82 20

Tage Schmidt 
Birkemosevej 20
75 34 84 03

Jacob Kristensen 
Sdr. Egsgårdsvej 12
Mobil: 61 76 98 48

Verner Dyrvig 
Sdr. Egsgårdsvej 
Tlf:75 34 83 87
Mobil: 23 23 63 85

Per Davidsen 
Ribersvej 3
40267256

Du er også velkommen til nærmere drøftelse på biogasanlæg 

Med venlig hilsen
Driftsleder