Historie

Filskov Energiselskab er et biogas/flisfyret kraftvarmeværk opstartet i 1992

Filskov Energiselskab forsyner Filskov by med varme pt. tilsluttet 240 forbrugere. Deriblandt skole, plejehjem, sportshal samt flere andre store forbrugere.

Ideen opstod, da en gruppe personer, bestående af byboere og landmænd i 1990, satte sig sammen og drøftede fjernvarme til opvarmning af Filskov by.

Efter flere beregninger blev det til kraftvarme på flis og biogas med olie som reserve. 

Opstarten skete i to etaper:

Første etape 1992 med flis som brændsel, og med olie som reserve og spidslast.

Anden etape 1995 værket udbygget med biogas.

//