Tilslutningspriser

Der betales tilslutningsafgift  og meter stikledning fra skel. Stikledning afsluttes på indvendig mur med hoved stophaner. 
Nedenstående priser er gældende fra 10. juni 2023

Tilslutning    Fritliggende enfamiliehuse

Kæde / Rækkehuse    

Kontant os gerne for et tilbud!

Faktiske omkostninger

Faktiske omkostninger

.

Tilslutning er incl. 10 m stikledning                  

Faktiske omkostninger

Stikledning per kanalmeter over ø 30 Faktiske omkostninger

Dette er incl . gravearbejde samt montering af hovedhaner, som placeres i skab i/på ydervæg, hvis ikke andet er aftalt.

Selskabet leverer hovedmåler / energimåler.

Fra 1. juli 2022 ydes der ikke rabat på lavenergihuse. Det gælder både tilslutningspris samt abonnement m.v.

Filskov Energiselskab opkræver byggemodningsbidrag for nyudstykningsområder

Bidrag opgøres efter faktiske omkostninger


Betaling 14 dage fra faktura dato.

//