Hvor kommer energien fra?

Produktion af biogas til varme og el kører kontinuerligt og med samme last hele året.

Når energibehovet til byen i vinterhalvåret bliver større, suppleres med varmeproduktion fra flis.

Der bruges ca. 1500 ton flis om året, bestående af skov og industriflis.

Der er, som sikkerhed, installeret en oliekedel som kan klare varmeforsyning til byen, hvis der feks. er driftsstop på biogas og flis.

Fra maj til oktober kan motor generatoranlæg producere varme nok til forsyning af byen.

Biogas anlægget tilføres dagligt ca. 100 ton. biomasse bestående af 75 % gylle og 25 % industriaffald.

Affaldstyper der bruges ell. har været brugt på anlæg: 

 • Gylle
 • Mave / tarmaffald fra slagterier kreatur og grise 
 • Flotationsfedt fra slagterier
 • Div. fedt fangstyper  fra fedtfang feks. storkøkkener mm.
 • Slik produkter : lakrids, vingummi, choholade, bolscher
 • Soya affald
 • Roe og grønpiller
 • Rester fra ølproduktion
 • Affald fra rugerier
 • Fiskeaffald og fiskeolieer
 • Rødbeder
 • Græs og majs ensilage
 • Kornaffald
 • Glyserol
 • Kartoffelpulp