Hvor kommer energien fra?

Produktion af biogas til varme og el kører kontinuerligt og med samme last hele året.

Når energibehovet til byen i vinterhalvåret bliver større, suppleres med varmeproduktion fra træpiller.

Der er, som sikkerhed, installeret en oliekedel som kan klare varmeforsyning til byen, hvis der f.eks. er driftsstop på biogas og flis.

Fra maj til oktober kan motor generatoranlæg producere varme nok til forsyning af byen.

Biogas anlægget tilføres dagligt max ca. 300 ton biomasse bestående af min. 75 % gylle og max 25 % industriaffald.

Affaldstyper der bruges eller har været brugt på anlæg: 

 • Gylle
 • Mave / tarmaffald fra slagterier kreatur og grise 
 • Flotationsfedt fra slagterier
 • Div. fedt typer fra fedtfang - f.eks. storkøkkener mm.
 • Slik produkter : lakrids, vingummi, chokolade, bolsjer
 • Soya affald
 • Roe og grønpiller
 • Rester fra ølproduktion
 • Affald fra rugerier
 • Fiskeaffald og fiskeolier
 • Rødbeder
 • Græs og majs ensilage
 • Kornaffald
 • Glycerol
 • Kartoffelpulp
//