Den nye bestyrelse er konstitueret

16. oktober 2020

På den ekstra ordinære generalforsamling torsdag den 15. oktober 2020 blev der valgt en ny bestyrelse til Filskov Energiselskab.

Bestyrelsen har konstitueret sig og er som følger:

Formand: Jan Rosengren
Næstformand: Per Ebbesen
Sekretær: Holger Villumsen
Kasserer: Kjeld Moustgaard
Bestyrelsesmedlem: Henrik Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem: Bram Klaver
Bestyrelsesmedlem: Kennet Rahbek