Prisændring pr. 1. februar 2023

2. januar 2023

Godt nytår !

Daglige informationer fra nyheds verden har i efteråret fortalt os om udvikling i energisektoren med deraf stigende varmepriser og særdeleshed stigende elpriser. I drift året 1/7 2021 til 30/6 2022 havde Filskov Energiselskab et godt regnskabsår, som udløste en overdækning til forbrugerne i form af 4 gratis rater samt en abonnement nedsættelse.
Starten på indeværende regnskabsår ser noget anderledes ud, værket oplever en nogen anden dagligdag i form af øget omkostninger i det daglige vedligehold af anlægget, og ikke mindst i indkøb af industriaffald til gasproduktionen. De mange nye biogasanlæg, som er blevet bygget i Danmark i den senest tid, presser prisen op på de produkter, som har en interessant værdi for værket.
Fra starten af 2023 stiger prisen på den biomasse (gylle), som vi modtager fra landmændene. Igen er det en udløber af, at der er kommet hårdere konkurrence fra andre biogasanlæg samt en kraftig stigning af gasprisen i 2022.
Bestyrelsen har i samråd med rådgivere besluttet at agere nu på den forventede omkostningsstigning, vi ved, der kommer, og i vores selskab kan det kun ske hos forbrugerne i form af en højere aconto betaling end det der oprindelig var budgetteret med.
Bogholder og revisor vil gerne have afsluttet første halve år af Filskov Energiselskabs regnskab, inden man lægger sig fast på den endelige stigning af aconto betaling for februar, marts, april, maj og juni 2023.
Nye pristakster vil senest 31/1 2023 være synlig på selskabets hjemmeside under Økonomi og Priser
Det skal pointeres, at der er tale om foreløbige beregninger, og når 2022/2023 er endelig opgjort, kan der fortsat ske ændringer i det enkelte varmeaftager resultat.
Bestyrelsen er af den overbevisning, at ved at reagere nu, vil det betyde at Filskov stadig vil have en attraktiv varmepris.
Filskov Energiselskab ønsker alle sine andelshaver og varmeaftager et Godt Nytår.
Med venlig hilsen
FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.a

//